photo exhibition USUAL EDIFICE
Yasuyuki Deguchi | Yoichi Natsuhori